fbpx
Dr. Lee Jeong In

Gây mê, giảm đau

  • Bác sỹ Chuyên ngành gây mê giảm đau
  • Thành viên chính thức Hiệp hội gây mê Hàn Quốc
  • Thành viên chính thức Hiệp hội giảm đau Hàn Quốc

Trụ sở chính tại Hàn Quốc:

Văn phòng Việt Nam:

Hãy nhắn tin vào fan page của Jewelry để chúng tôi có thể tư vấn nhanh nhất cho bạn.